STRA MOSII (TABLA DE MATERII)

by MANEA ADRIAN

$CP 9.99
0 stars
$CP 6.99
0 stars
$CP 4.99
0 stars
$CP 2.99
0 stars
$CP 0.99
0 stars
$CP 0.49
0 stars
$CP 0.29
0 stars
FREE
5 stars

Add to shopping cart

Ebook:
80,700 words
$CP 0.29

Synopsis

‘’Stră-Moṣii (Tablă de Materii) este un pamphlet politic care încearcă să actualizeze atmosfera bîlciului din ‘’Moṣii (Tablă de Materii)’’ publicată de Ion Luca Caragiale în 1901. Textul lui Caragiale, transcris în ordine alfabetică, a servit de model pentru textul acestui pamphlet ṣi reprezintă contextul în care are loc aventura celor doi eroi. Hansel ṣi Gretel îṣi repovestesc povestea updatată, parcurgînd ‘’PAS CU PAS’’ reperele lingvistice ale textului lui Caragiale. Capitolul 10 al cărṭii [ – ‘’M■.O■.Ș■.I■.I■.’’ (idem Tablă de Materii)] este un sumar al călătoriilor copiilor noṣtri prin UE. Fiecare secvenṭă conṭine un alt personaj central, dar cele 5 etape ale naraṭiunii (Expoziṭiunea, Intriga, Desfăṣurarea acṭiunii, Punctul culminant ṣi Deznodămîntul) sunt reluate în fiecare episode. Astfel, ceea ce în ‘’Moṣii’’(Tablă de Materii) lui Caragiale părea un inventar de semnificanṭi (= în sensul de imagine vizuală sau auditivă a unui cuvînt) devine în ‘’StrăMoṣii (idem Tablă de Materii) o colecṭie de semnificaṭii disparate, asociate din întîmplare. Aṣa cum raportul dintre semnificant ṣi semnificat este arbitrar, ṣi raportul dintre distribuṭia personajelor din ‘’Moṣii’’ lui Caragiale ṣi desfăṣurarea bîlciului politic din ‘’Stră-Moṣii’’ prezentului este accidental. Acesta este un pamflet ṣi trebuie tratat ca atare. Orice asemănare cu fapte, persoane, personaje politice sau situaṭii reale este pur ṣi simplu absolut întîmplătoare… Fiindcă nu mai trăim demult într-un basm cu final fericit: acum ‘’SăTrăimBine’’ într-un colṭ de UE ṣi ni se cere în continuare să trăim ca să ne vaccinăm, ṣi să ne vaccinăm ca să cîṭ de cîṭ sămai trăim. ‘’ - Criză teribilă, monşer!’’

Story Elements

Ratings Factors

Language: Minor profanity used occasionally
Sexual Content: Sexual acts implied but not described
Target Audience Age/Stage of Life: 18-34 (New adult/twentysomethings)
Violence: Death, but minimal violence

Setting

Geography: Eastern Europe
Realism: World is similar to ours, but plot elements involve fantasy or magic
Setting Type: Urban (city)
Time Period: 2020 - 2029

Main Character

Age: Young Adult
Gender: Male
Race: Irrelevant
Religion: Agnostic/Atheist
Sexual Preference: Irrelevant or N/A

Styles & Themes

Humor: Humor throughout
Inspires Reader to Feel: Politically or Socially Motivated
Mysteries & Puzzles: Significant mystery(ies) are core to driving the story
Pacing: Moves quickly
Physical Action: Frequent action, driven by threat to safety or life by antagonist(s)
Political/Social Commentary: Geopolitical factors major theme at an international level
Romance: Minor romance, not a significant story driver
Genre Fantasy
 
Realism:
  • World is similar to ours, but plot elements include magic
  • Fantasy world with low or no magic
  • Fantasy world where magic is prevalent
Setting Type:
  • Fantasy
Time Period:
  • N/A (Fantasy Setting)

Reviews

No reviews yet!

About the author

MANEA ADRIAN

Manea M. Adrian este profesor in orasul Constanta, Romania. Nascut in Constanta, vechiul Tomis, pe 6 septembrie 1952, este profesor din 1975. Anul acesta, din cauza pandemiei, am iesit la pensie. Deci am timp sa scriu carti.

More books by MANEA